Redegørelse om risikooplysning til Merkur Andelskasse

06-03-2017

 

Indledning

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Merkur Andelskasse konstateret, at andelskassen overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.

Sammenfatning

Udlånet er i perioden fra ultimo 3. kvartal 2015 til ultimo 3. kvartal 2016 forøget med 20,3 procent. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst er på maksimalt 20 procent.

 

Merkur Andelskasse har oplyst, at overskridelsen er midlertidig og kan henføres til en kortløbende kreditfacilitet. Uden denne kreditfacilitet var udlånsvæksten ifølge andelskassens oplysninger på knap 19 procent. I det foregående kvartal var år-til-år væksten godt 14 procent.

 

Finanstilsynet vurderer, at overskridelsen udgør en forhøjet risiko og har på den baggrund givet andelskassen en risikooplysning om de forøgede risici, som andelskassen herved har påtaget sig. Andelskassen har oplyst, at udlånsvæksten fra ultimo 2015 til ultimo 2016 igen ligger inden for Tilsynsdiamantens pejlemærke. Finanstilsynet vil følge, hvorvidt denne udvikling fastholdes.

 

Senest opdateret 06-03-2017