Redegørelse om temainspektion i Jyske Bank A/S (udlån til landbrug)

29-03-2017

Finanstilsynet foretog i november 2016 en temainspektion af udlån til landbrug i Jyske Bank A/S.

 

Indledning

 

Formålet var at vurdere kvaliteten af bankens kreditstyring, værdiansættelsesmetoder, registrering af OIV (objektiv indikation for værdiforringelse) og nedskrivningsberegninger for landbrugsudlån.

 

Temainspektionen fandt sted som led i en tværgående undersøgelse af de største banker.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Finanstilsynet gennemgik 30 udlån, udvalgt blandt de svagere landbrugskunder.

 

Finanstilsynet vurderede, at bankens handlingsplaner for de enkelte kunder ikke var fremadrettede. Banken fik derfor et påbud om at sikre, at handlingsplanerne konkretiserer de fremadrettede tiltag over for landbrugskunderne.

 

Inspektionen identificerede en række områder, hvor Jyske Bank kan iværksætte forbedringer. Det gælder bankens vurdering af landbrugskundernes rentefølsomhed, forklaringer på årsagerne til udviklingen i posterne i kundernes regnskab, bankens vurdering af eventuel disharmoni (forholdet mellem antallet af dyr og størrelsen af jordarealet) og kvaliteten af bankens data om kunderne.

 

Senest opdateret 29-03-2017