Påtale til Jyske Bank A/S for i visse tilfælde at have indrømmet kunder væsentlige rettigheder ved rådgivningen om prioritetslån, uden at nedfælde disse rettigheder i den skriftlige låneaftale

28-03-2017

Jyske Bank A/S har, til brug for rådgivning af kunder om bankens prioritetslån, udarbejdet en vejledende standardtekst, der kan tilføjes til det rådgivningsskema, der dokumenterer den rådgivning som kunden har modtaget, hvis kunden efterspørger dette. I teksten tilkendegiver banken, at banken ikke vil forhøje lånets rente alene som følge af kundens sygdom eller arbejdsløshed. Derved indrømmes kunden en væsentlig rettighed i tillæg til låneaftalens øvrige vilkår, uden at rettigheden fremgår af selve låneaftalen eller bilag hertil. Standardteksten har fremgået af bankens forretningsgang for rådgivning om bankens prioritetslån.

Jyske Bank har oplyst Finanstilsynet, at banken ikke længere benytter ovenstående standardtekst.

Finanstilsynet påtaler, at banken ikke har nedfældet alle de for kunden væsentlige rettigheder i den skriftlige låneaftale, men alene ladet standardteksten fremgå af rådgivningsskemaet, hvilket ikke er i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 28-03-2017