Redegørelse om inspektion i Frøslev-Mollerup Sparekasse

19-05-2017

Finanstilsynet var i januar/februar 2017 på inspektion i Frøslev-Mollerup Sparekasse. Alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Frøslev-Mollerup Sparekasses forretningsmodel er at modtage indlån og yde udlån samt at investere de modtagne indlån i noterede værdipapirer. Sparekassens kunder er hovedsaligt privatkunder, lokale erhvervsdrivende og landbrug på Mors. Sparekassen har enkelte udlån til kunder uden for lokalområdet.

Fordelingen af udlån til privatkunder og erhvervskunder er ca. 50 pct. til hver. Landbrug er med 17,4 pct. af de samlede udlån sparekassens største erhvervsbranche.

Finanstilsynet gennemgik de 46 største udlån, svarende til alle udlån over 2 pct. af sparekassens kapitalgrundlag. Der blev i alt gennemgået udlån for 177 mio. kr., svarende til 33 pct. af den samlede udlånsmasse.

Der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 12 af de gennemgåede udlån. Siden sidste undersøgelse er flere af disse udlån udvidet væsentligt, hvilket har medført et betydeligt løbende mernedskrivningsbehov. Med 45 pct. målt på volumen udgør kunder med OIV i dag den største bonitetsgruppe over 2 pct. af kapitalgrundlaget. Der var endvidere svaghedstegn i 24 af de gennemgåede udlån, svarende til 40 pct. målt på volumen. Med samlet 85 procent har sparekassen således en meget høj andel af kunder over 2 pct. af kapitalgrundlaget med svaghedstegn og OIV.

Finanstilsynet konstaterede ikke yderligere OIV i de gennemgåede udlån, men fandt yderligere nedskrivninger for i alt 2,2 mio. kr. Det svarer til en fordobling af sparekassens nedskrivninger i 4. kvartal i dette segment.

Sparekassens håndtering af svage kunder og kunder med OIV er i flere henseender ikke betryggende. Sparekassen modtog derfor påbud om at styrke styringen af disse kunder bl.a. ved at udarbejde handlingsplaner og dokumentere de beregnede nedskrivninger bedre. Sparekassen modtog endvidere påbud om at sikre tilstrækkelige økonomiske oplysninger og analyser på alle sine kunder.

Endeligt modtog sparekassen et påbud om at forbedre protokolleringen i bestyrelsens forhandlingsprotokol samt påbud om at tilrette retningslinjerne på kredit-, markedsrisiko- og likviditetsområderne.

Sparekassen havde ultimo december 2016 opgjort sit individuelle solvensbehov til 10,9 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 23,5 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt til at dække sparekassens risici.

 

 

Senest opdateret 19-05-2017