Redegørelse om inspektion i Sydbank A/S (fælles funding)

29-06-2017

Finanstilsynet foretog i juni 2017 en inspektion af fælles fundingområdet i Sydbank A/S.

 

Indledning

Undersøgelsen omfattede en gennemgang af Sydbanks fælles funding med et realkreditinstitut med fokus på overholdelse af reglerne om placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding.

 

Ved fælles funding forstås, at et pengeinstitut kan finansiere lån med pant i fast ejendom ved særligt dækkede obligationer udstedt af et andet pengeinstitut eller realkreditinstitut.

 

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen bankens forretningsgange, retningslinjer, afregningsplaner og rapporter vedrørende fælles funding området. Finanstilsynet gennemgik også stikprøver af fælles fundede lån med henblik på at kontrollere, at lånenes betalinger adskilles fra øvrige indkomne betalinger, og at de bagvedliggende pantebreve overholder kravene til at kunne ligge til sikkerhed for fælles funding. 

 

Sammenfatning og risikovurdering

Undersøgelsen af fælles funding området har ikke givet anledning til reaktioner fra Finanstilsynets side.

 

Senest opdateret 29-06-2017