Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (udlån til danske privatkunder)

02-06-2017

Finanstilsynet foretog i 4. kvartal 2016 en inspektion af udlån til danske privatkunder i Danske Bank A/S. Inspektionen var en opfølgning på en inspektion af bankens udlån i 2014.

 

Formålet med inspektionen var primært at vurdere, i hvilket omfang banken manglede at konstatere objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), som det var tilfældet for en større del af udlånene ved inspektionen i 2014. Derudover var det formålet at vurdere, om bankens nedskrivningsniveau for porteføljen var tilstrækkeligt.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 440 udlån, som var udvalgt ved tilfældige, repræsentative stikprøver.

Banken anvender en metode for beregning af nedskrivninger på udlån under 10 mio. kr., som gør, at banken via gruppevise nedskrivninger også nedskriver på udlån uden OIV.
 
Bankens nedskrivningsniveau var samlet set tilstrækkeligt. Banken undervurderede dog isoleret set nedskrivningsbehovet for kunder med OIV.

Finanstilsynet fandt ved inspektionen, at bankens datakvalitet ikke var tilfredsstillende, og at beslutningsgrundlaget i sagerne i mange tilfælde var mangelfuldt. Banken har bl.a. som følge af Finanstilsynets konklusioner fra tidligere inspektioner iværksat tiltag for at forbedre beslutningsgrundlaget, og der var derfor ikke grundlag for yderligere tilsynsreaktioner. Banken skal dog fortsat have fokus på at forbedre datakvaliteten og beslutningsgrundlaget.

 

Senest opdateret 02-06-2017