Påbud til APC Forsikringsmæglere A/S i medfør af § 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

21-06-2017

Det følger af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder, at en forsikringsmæglervirksomhed ikke må anvende vildledende information eller udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet.

Finanstilsynet modtog på den baggrund en redegørelse fra AP Pension, hvor det fremgik, at selskabets anmeldelse af gebyret på 1%, kun omfattede kunder, som skiftede fra APC og én anden specifik agent, til direkte betjening i selskabet.

Finanstilsynet bad på den baggrund APC om en redegørelse for, hvorledes de informerede deres kunder om gebyrer og omkostninger forbundet med deres aftaler med pensionsselskaberne.

APC svarede Finanstilsynet med en redegørelse af 14. marts 2017, og der blev efterfølgende afholdt møde med APC 4. april 2017 med henblik på yderligere afklaring.

Ifølge redegørelsen indeholdt samarbejdsaftalen med kunden ingen informationer om gebyret på 1% ved opsigelse af samarbejdet med APC med henblik på at blive direkte betjent i AP Pension, selvom formidlingsaftalen mellem AP Pension og APC gengav gebyret i afsnittet for generelle omkostninger i AP Pension.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 21-06-2017