Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse af indlån mv.

07-06-2017

Afgørelse af 6. juni 2017 om lov om finansiel virksomhed § 7. Offentliggjort 7. juni 2017.

Finanstilsynet har modtaget en henvendelse fra Gadbjerg Hjælpeforening, som er en forening under oprettelse. Foreningen har anmodet om en vurdering af, hvorvidt Foreningens påtænkte aktiviteter kræver tilladelse som pengeinstitut.

Pengeinstitutter er karakteriseret ved, at de modtager indlån eller andre midler, der skal betales tilbage fra offentligheden og yder udlån for egen regning. Det er Finanstilsynets vurdering, at Gadbjerg Hjælpeforening vil modtage indlån i lovens forstand, og samtidig yde udlån for egen regning. Det afgørende i forhold til om Foreningen skal have pengeinstituttilladelse bliver dermed, hvorvidt Gadbjerg Hjælpeforening modtager de påtænkte indlån fra offentligheden.

Finanstilsynet lægger ved sin afgørelse vægt på, at Gadbjerg Hjælpeforenings potentielle medlemskreds er afgrænset til alene at udgøre de til enhver tid værende grundejere i 7321 Gadbjerg, og at den potentielle medlemskreds dermed på forhånd er afgrænset til en snæver kreds, da antallet af grundejere i 7321 Gadbjerg er relativt begrænset. Afgrænsningen ligger derudover i, at medlemskabet ikke kan opretholdes ved fraflytning eller udvides til at omfatte familiemedlemmer, som ikke selv er grundejere i 7321 Gadbjerg. Endelig lægger Finanstilsynet vægt på, at der ikke sker en bred markedsføring.

Finanstilsynet vurderer, at Gadbjerg Hjælpeforening ikke modtager indlån fra offentligheden. Gadbjerg Hjælpeforening udøver derfor ikke pengeinstitutvirksomhed, og er dermed ikke underlagt Finanstilsynets tilsyn eller dækning fra indskydergarantifonden. Afgørelsen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 07-06-2017