Redegørelse om inspektion i ICAP Scandinavia Fondsmæglerselskab A/S

06-07-2017

Finanstilsynet var i juni 2017 på inspektion i ICAP Scandinavia Fondsmæglerselskab A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion med fokus på udviklingen i selskabets forretningsmodel.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabet tilbyder såkaldt voice-broking i navnlig ikke-børshandlede derivater. Som voice-broker formidler selskabet ordrer for kundernes regning ved at distribuere priser og beløb i markedet med henblik på at finde en eller flere modparter med modgående interesser. Når selskabet har fundet matchende interesser, og modparterne er enige om vilkår og betingelser for transaktionen, oplyser selskabet navnene på modparterne, hvorefter modparterne kan gennemføre transaktionen. Selskabets kunder er pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder i og uden for Danmark. Selskabets indtjening består udelukkende af kommission (brokerage) af hver gennemført transaktion.

Selskabets kommissionsindtægter har været faldende de senere år. Det fremgik på inspektionen, at dette skyldes lavere aktivitetsniveau hos selskabets kunder, og at selskabet løbende har søgt at tilpasse omkostningerne til aktivitetsniveauet.

Det er Finanstilsynets vurdering, at udviklingen i selskabets kommissionsindtægter har ledelsens bevågenhed, og tilsynet har ikke ud over indtjeningsrisikoen fundet særlige risici ved selskabets forretningsmodel eller forretningsmæssige udvikling.

Inspektionen har givet anledning til påbud om forbedring af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Senest opdateret 06-07-2017