Redegørelse om inspektion af Hera Family Office ApS

06-07-2017

Finanstilsynet var den 29. marts 2017 på inspektion hos den finansielle rådgiver Hera Family Office ApS (Hera).

Indledning

Inspektionen fokuserede på selskabets efterlevelse af reglerne om god skik for finansielle rådgivere samt reglerne for investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.

Sammenfatning og vurdering
Hera har etableret forretningsgangsgange for sin rådgivning, som foreskriver, at selskabet skal indsamle oplysninger om bl.a. kundens kendskab til og erfaring med de relevante produkter, kundens finansielle situation, og formålet med rådgivningen, herunder kundens risikovillighed. Hera har dog ikke kunnet dokumentere, at der er indsamlet de nødvendige oplysninger i samtlige kundeforhold.

Det følger af § 8 i bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere, at en finansiel rådgiver, inden denne rådgiver en forbruger, skal indsamle op-lysninger om kundens økonomiske situation, erfaring med de relevante finansielle ydelser, ønsker i forhold til sin finansielle situation samt risikovil-lighed.

Finanstilsynet vurderer, at eftersom Hera i konkrete sager ikke kan dokumentere, at have indhentet de relevante oplysninger om kunderne, inden virksomheden har foretaget rådgivning, har virksomheden ikke på behørig vis overholdt reglerne på området.

Finanstilsynet har derfor påbudt Hera at sikre, at virksomheden fremover i alle sager indhenter de relevante oplysninger, som er nødvendige for at kunne rådgive kunderne.

Senest opdateret 06-07-2017