Redegørelse om inspektion i Borbjerg Sparekasse

20-07-2017

Finanstilsynet gennemførte i april 2017 en ordinær undersøgelse af sparekassen. Undersøgelsen omfatter alle sparekassens væsentligste risikoområder, som er blevet undersøgt ud fra en risikobaseret tilgang.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen driver virksomhed i Vestjylland ved Holstebro. Forretningsmodellen er enkel, idet sparekassen tilbyder enkle indlåns- og udlånsprodukter til privatkunder og mindre erhvervsdrivende i sit virkeområde. Kun en mindre andel af udlånene er ydet til kunder uden for virkeområdet og heraf meget få til kunder i vækstområderne.

Sparekassen har en enkel kapitalstruktur udelukkende bestående af egentlig kernekapital (CET1 kapital). Kapitalprocenten er ultimo 2016 opgjort til 27,9 pct.

Gennemgangen af de store eksponeringer medførte ikke yderligere nedskrivninger. Boniteten af sparekassens eksponeringer er forringet siden seneste undersøgelse i 2011. Boniteten af eksponeringerne over 2 pct. af kapitalgrundlaget ligger dog fortsat over gennemsnittet for tilsvarende institutter.

Sparekassen blev påbudt i højere grad at referere bestyrelsens forhandlinger ved behandlingen af bevillingsansøgninger. Sparekassen blev påbudt, at rapportere afvigelser og fravigelser fra kreditpolitikken. Endeligt fik sparekassen påbud om, at den skal forholde sig til det ønskede niveau for likviditeten.

Sparekassen fik desuden en påtale vedrørende et ubevilget overtræk til et bestyrelsesmedlem.

Sparekassen har efterfølgende og skønsmæssigt samt under hensyntagen til bonitetsændringer i 2 engagementer som Finanstilsynet fandt ved undersøgelsen, opgjort solvensbehovet til at ligge på 11,8 pct. Inden undersøgelsen havde sparekassen opgjort solvensbehovet til 10,7 pct.

 

 

Senest opdateret 20-07-2017