Redegørelse om inspektion i Basisbank A/S

05-07-2017

Finanstilsynet var i februar 2017 på inspektion i Basisbank. Undersøgelsen omfattede alle bankens væsentligste risikoområder ud fra en risikobaseret tilgang.

 

Sammenfatning og risikovurdering
Bankens forretningsmodel er gradvist blevet ændret siden 2012. I dag er banken i det væsentligste en internetbank, som yder forbrugslån uden sikkerhed   både online under forskellige brands og via distributører i detailhandelen.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen 300 forbrugslån.

Endvidere gennemgik Finanstilsynet alle bankens erhvervsudlån. Disse udlån har siden 2012 været under afvikling, og var ultimo 2016 nedbragt til ca. 100 mio. kr. før nedskrivninger. Gennemgangen resulterede i en mindre nedregulering af værdien af nogle af bankens ejendomsanparter.

Banken modtog påbud om, at der fortsat er mangler i orienteringen af bestyrelsen om kreditrisiciene i forbrugslånsporteføljen og i orienteringen om ændringer i bankens model, der behandler låneansøgninger.

Banken modtog påbud om, at den skal vurdere hvilke modelændringer, der skal foretages for at risiciene i bankens nye lånetyper behandles korrekt.

Endelig fik banken påbud om, at risikoansvarliges årlige rapport fremadrettet skal forholde sig til samtlige krav i ledelsesbekendtgørelsen. 

Banken havde ultimo 2016 opgjort sit individuelle solvensbehov til 10,91 pct., mens solvensen var opgjort til 16,9 pct. Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsens observationer opgjort bankens solvensbehov til 11,5 pct. Dette skyldes, at banken ikke havde taget tilstrækkeligt hensyn til de forskellige produkters kreditrisici og ikke i tilstrækkelig grad havde forholdt sig til de operationelle risici.

 

Senest opdateret 05-07-2017