Redegørelse om påbud til Alpha Insurance A/S

21-07-2017

Finanstilsynet har som led i en igangværende inspektion i Alpha Insurance A/S påbudt selskabet at forhøje selskabets samlede bruttoerstatningshensættelse pr. 31. december 2016 med mindst 407 mio. kr.

Finanstilsynet igangsatte i maj 2016 en inspektion i Alpha Insurance A/S med fokus på selskabets metode til at afsætte hensættelser til forsikringsforpligtelser og opgøre selskabets solvenskapitalkrav.

Selskabet tegner forsikringer via agenter i Europa. Selskabet tegner primært forsikringer til private og mindre erhvervsvirksomheder og fokuserer på nicheområder i de enkelte lande. Selskabets agenter står for tegning og police- og skadeadministration. Skadebehandling af større skader foretages af et skadebehandlingsselskab.

Finanstilsynet har afsluttet vurderingen af selskabets erstatningshensættelser på det franske produkt dommage ouvrage og på brancherne indkomstsikring, motoransvarsforsikring, anden motorforsikring (kasko), almindelig ansvarsforsikring, brand og andre skader på ejendom og retshjælpsforsikring.

Finanstilsynet vurderer, at selskabets samlede bruttoerstatningshensættelse pr. 31. december 2016 på de nævnte forsikringsprodukter og brancher er for lav. Derfor har Finanstilsynet påbudt selskabet at forhøje selskabets samlede bruttoerstatningshensættelse pr. 31. december 2016 med mindst 407 mio. kr. svarende til 35 pct. af selskabets bruttoerstatningshensættelse ultimo 2016 på de gennemgåede brancher.

Det er særligt erstatningshensættelsen på det franske produkt dommage ouvrage, som Finanstilsynet vurderer, at selskabet ikke har hensat tilstrækkeligt på.

Selskabet har beregnet den solvensmæssige konsekvens af Finanstilsynets påbud. Beregningen viser, at Alpha Insurance A/S pr. 30. juni 2017 har en solvensdækning på 184 pct. efter forhøjelsen af erstatningshensættelsen.

Finanstilsynet forventer at afslutte inspektionen i Alpha Insurance A/S i efteråret 2017.

Senest opdateret 21-07-2017