Påtale til Tryg Forsikring A/S for brug af negativ aftaleindgåelse

07-07-2017

Det følger af § 3 i bekendtgørelse nr. 330 af 7.april 2016 om god skik for finansielle virksomheder, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt overfor sine kunder. Finanstilsynet har i medfør af ovenstående meddelt påtale til Tryg Forsikring A/S den 5.juli 2017.

Finanstilsynet modtog i december 2016 en klage over Trygs adfærd i forbindelse med fornyelse af en kundes bilforsikring. Tryg havde udover at forny den eksisterende forsikring, også tilføjet en tillægsforsikring, ”Førerforsikring”, som kunden aldrig havde anmodet om. Finanstilsynet modtog efterfølgende også en klage over adfærden i forbindelse med fornyelsen af en anden kundes seniorulykkesforsikring. Tryg havde også her tilføjet en tillægsforsikring, ”udvidet hjælp”, som kunden aldrig havde anmodet om udover fornyelsen af den eksisterende forsikring. Tillægsforsikringen kunne ligesom Førerforsikring afmeldes ved henvendelse til selskabet.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at det er uforeneligt med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder at indgå aftaler ved brug af negativ aftaleindgåelse. Negativ aftaleindgåelse, hvor en kunde bliver bundet af en aftale uden positivt at have tilkendegivet at ville indgå en aftale, men alene ved at have undladt at reagere, er i strid med god skiks krav om at handle redeligt og loyalt i forhold til kunderne.

 

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 07-07-2017