Påtale til Parken Sport & Entertainment A/S for manglende indberetning ved offentliggørelse af intern viden

26-07-2017

Finanstilsynet påtaler den 26. juli 2017, at Parken Sport & Entertainment A/S ikke har indberettet oplysninger til Finanstilsynet som påkrævet efter § 27 a, stk. 2 og 3 i lov om værdipapirhandel m.v. Denne afgørelse er offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside den 26. juli 2017.

Den 19. maj 2017, kl. 13.49, offentliggjorde Parken Sport & Entertainment A/S delårsrapporten for første kvartal 2017 i en selskabsmeddelelse via Nasdaq GlobeNewswire. Selskabsmeddelelsen, der indeholder intern viden, er indsendt til Nasdaq under kategorien ”Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)”.

En udsteder, som nævnt i § 27 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., skal samtidigt med offentliggørelse af intern viden indsende oplysningerne til Finanstilsynet, der opbevarer oplysningerne, jf. § 27 a, stk. 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m.v. 

Selskabsmeddelelsen er ikke indberettet i Finanstilsynets indberetningssystem. Finanstilsynet vurderer derfor, at Parken Sport & Entertainment A/S ikke har overholdt pligten til at indsende oplysninger til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har i sit valg af sanktion lagt vægt på, at der er tale om en førstegangsovertrædelse, og at der ikke er identificeret væsentlige skadevirkninger af overtrædelsen. Finanstilsynet har i den forbindelse set på, om der er foretaget handler på baggrund af den asymmetri, der opstår ved manglende indberetning af intern viden. Finanstilsynet har ikke fundet, at det er sket.

Senest opdateret 26-07-2017