Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for perioden 1. oktober 2015 – 31. marts 2016 for Coloplast A/S, CVR-nr. 69 74 99 17

27-01-2017

 

Indledning

Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af Coloplast A/S’s delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 – 31. marts 2016, som er offentliggjort i henhold til værdipapirhandelslovens § 27. Delårsrapporten er aflagt efter IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

 

Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af virksomhedens revisor.

 

Styrelsens gennemgang har koncentreret sig om oplysninger om hensatte forpligtelser i forbindelse med erstatningssager i USA, jf. nærmere nedenfor.

 

Afgørelse

Erhvervsstyrelsen har d.d. truffet følgende afgørelse vedrørende oplysninger om andre hensatte forpligtelser i halvårsrapporten for perioden 1. oktober 2015 – 31. marts 2016 for Coloplast A/S, jf. årsregnskabslovens § 159 a.

 

Virksomheden har med henvisning til IAS 37, afsnit 92, undladt at afgive visse detaljerede oplysninger om igangværende forligsforhandlinger og kommende retssager vedrørende produktansvar i USA, samt det forventede udfald heraf. Dette er oplysninger, som er krævet efter IAS 37, afsnit 84-89.

 

Virksomheden har afgivet oplysninger af generel karakter om tvistens art m.v. Virksomheden oplyser, at det ikke kan udelukkes, at offentliggørelse af mere detaljerede oplysninger vil svække virksomhedens position i en tvist med andre parter samt påvirke udfaldet af igangværende og kommende retssager.

 

 

Læs hele afgørelsen her.

 

 

 

 

 

Senest opdateret 27-01-2017