Politianmeldelse af Dansk OTC A/S og Dansk OTC Invest A/S for markedsmisbrug

25-01-2017

Finanstilsynets beslutning af 15. marts 2016

Finanstilsynet har den 15. marts 2016 politianmeldt Dansk OTC A/S og Dansk OTC Invest A/S for markedsmisbrug i strid med § 39, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. Bestemmelsen er nu afløst af artikel 15 i markedsmisbrugsforordningen.

Finanstilsynet vurderer, at selskaberne har foretaget markedsmanipulation i forbindelse med køb og salg af aktier udstedt af Mermaid A/S. Det vurderes, at selskaberne har haft en intention om at løfte kursen på Mermaid-aktien i december 2013 og 2014.

Dette er bl.a. sket med handler internt mellem selskaberne, dvs. ikke mellem uafhængige parter. Selskaberne lagde ordrer ind på både bud- og udbudssiden med matchende købs- og salgskurser. Ordrerne var således ikke udtryk for et reelt udbud eller en reel efterspørgsel. Handlingerne blev forsøgt skjult ved at anvende flere forskellige værdipapirhandlere.

Endvidere var Dansk OTC A/S market marker i Mermaid-aktien. Finanstilsynet finder, at er en skærpende omstændighed, at denne market making ikke var korrekt tilrettelagt, hvilket betød, at den naturlige kursdannelse i markedet blev sat ud af kraft.

Overtrædelse af § 39, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. og nu artikel 15 i markedsmisbrugsforordningen straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder.

Senest opdateret 25-01-2017