Redegørelse om undersøgelse i Sydbank A/S (udlån til erhvervskunder)

06-12-2017

Finanstilsynet var i oktober 2017 på inspektion i Sydbank. Formålet var at vurdere bankens kreditstyring og nedskrivninger af udlån.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Finanstilsynet gennemgik 100 udlån, primært til økonomisk svagere erhvervskunder. Kunder inden for landbrug og finansiering af virksomhedshandler indgik ikke i undersøgelsen.

 

Finanstilsynet fandt, at bankens kreditstyring generelt var tilfredsstillende.

 

Banken havde dog i 15 tilfælde en mangelfuld opfølgning på kundernes udvikling og havde for 6 udlån ikke registreret objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) rettidigt. Banken fik derfor påbud om at sikre, at den har overblik over kundernes udvikling og overvåger kunder med højere risiko.

 

I 12 tilfælde havde banken ikke en retvisende risikoklassifikation af kunderne. Banken fik derfor påbud om at sikre korrekt klassifikation.

 

Banken analyserede på Finanstilsynets foranledning værdierne af de virksomhedspanter, banken havde haft i virksomheder, som var gået konkurs. Analysen viste store forskelle mellem den sikkerhedsmæssige vurdering i going concern og den reelle værdi ved realisation.

 

Banken havde i flere tilfælde i strid med reglerne modregnet værdien af ikke-pantsatte indlån ved nedskrivningsberegningerne.

 

Finanstilsynet fandt, at nedskrivningerne på de gennemgåede udlån totalt set var tilstrækkelige.

 

Senest opdateret 06-12-2017