Redegørelse om undersøgelse i Core Property Management P/S (risikostyring og compliance)

05-12-2017

Finanstilsynet var i marts 2017 på undersøgelse i Core Property Management P/S. Der var tale om en funktionsundersøgelse med fokus på risikostyrings- og compliancefunktioner.

Sammenfatning og risikovurdering

Core Property Management P/S fik tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde primo 2015 og udbyder investeringsejendomme med hovedfokus på boligejendommen i storbyer i Danmark, Tyskland og Polen. Selskabet forvalter 28 alternative investeringsfonde, hvoraf en del af fondene er såkaldte feeder-investoraktieselskaber, der investerer i selskabets 8 ejendomsfonde. Selskabet har pr. 1. marts 2017 20 ansatte.

 

Det er Finanstilsynets overordnede indtryk, at risikostyrings- og compliancefunktionen i praksis bliver udført i selskabet.

 

Det er dog Finanstilsynets vurdering, at Core Property Management P/S’ risikorapportering til bestyrelsen for selskabet ikke lever op til den gældende lovgivning, herunder reglerne om tilstrækkelige og effektive risikostyringsprocesser.

 

Finanstilsynet har derfor givet påbud til selskabets bestyrelse om at sikre, at bestyrelsen mindst én gang årligt modtager skriftlig rapportering vedrørende udførelsen af risikostyringsfunktionen i selskabet, herunder rapportering om, hvorvidt de overordnede risikostyringsprocesser er tilstrækkelige og effektive, og hvilke foranstaltninger der træffes for at afhjælpe eventuelle mangler.

 

Finanstilsynet vurderer videre, at selskabets aflønning af risikostyringsfunktionen i perioden fra selskabet fik tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde og frem til 1. maj 2017 ikke har levet op til kravene om funktionel og hierarkisk adskillelse af risikostyringsfunktionen, idet den risikoansvarlige har modtaget variabel aflønning i denne periode.

 

Finanstilsynet har derfor givet Core Property Management P/S en påtale for, at den risikoansvarlige har modtaget performancefee fra selskabet.

Senest opdateret 05-12-2017