Redegørelse om undersøgelse i Coop Bank

15-12-2017

Finanstilsynet gennemførte i september 2017 en inspektion af Coop Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Coop Bank A/S har en utraditionel forretningsmodel, idet banken alene yder lån og kreditter uden sikkerheder til privatkunder, der er medlemmer af Coop eller til medarbejdere i Coop-koncernen.

 

Banken har haft underskud siden sin stiftelse i 2013, da udlånsvæksten har været mindre end oprindeligt forventet, hvilket i et vist omfang har været udtryk for forsigtighed.

 

Bankens indtjening er lav, og omkostningerne er høje sammenlignet med andre institutter med en tilsvarende balance. Dermed er løbende kapitaltilførsel fra bankens moderselskab påkrævet. Banken forventer at få et positivt resultat i 2019 eller senest i 2020.

 

Den 30. juni 2017 var solvensbehovet opgjort til 15,8 pct., hvilket Finanstilsynet ikke fandt grundlag for at tilsidesætte. Kapitalgrundlaget var opgjort til 26,9 pct.

 

Senest opdateret 15-12-2017