Redegørelse om undersøgelse i Artha Forvaltning A/S (risikostyring og compliance)

04-12-2017

Finanstilsynet var i juni 2017 på undersøgelse i Artha Forvaltning A/S.

Der var tale om en funktionsundersøgelse med fokus på risikostyrings- og compliancefunktioner.

Sammenfatning og risikovurdering

Artha Forvaltning A/S fik tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde i marts 2015 og udbyder alternative investeringsfonde som hovedsageligt investerer i likvide aktiver, men også i illikvide aktiver, herunder ejendomme.

Artha Forvaltning A/S har den 1. juni 2017 fire ansatte, som alle har dobbelt-ansættelse. Tre af de ansatte er også ansat i søsterselskabet Artha Kapital-forvaltning Fondsmæglerselskab A/S. Direktøren er ansat i moderselskabet, Artha Holding A/S.

Det er Finanstilsynets overordnede indtryk, at compliance- og risikostyrings-funktionen i praksis bliver udført i selskabet.

Finanstilsynet vurderer dog, at selskabet ikke har tilstrækkelige ledelsesmæs-sige ressourcer, og at selskabet de facto ledes fra de øvrige selskaber i koncernen.

Finanstilsynet har derfor givet påbud til selskabets bestyrelse om at tilføre selskabet tilstrækkelige ressourcer på ledelsesplan.


Senest opdateret 04-12-2017