Påtale om for sen indberetning af en nærtstående til en ledende medarbejders transaktion

13-12-2017

Finanstilsynets afgørelse af 30. november 2017 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 30. november 2017 påtalt, at Sparekassen Vendsyssel ikke har overholdt sparekassens pligt til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i andet halvår af 2017. Sparekassen er nærtstående til sparekassens direktør Vagn Hansen, der som bestyrelsesformand er ledende medarbejder i DLR Kredit A/S.

 

Sparekassen Vendsyssel har forklaret, at transaktionen ikke blev registreret i sparekassens interne systemer efter sparekassens normale procedurer. Det har medført, at handlen ikke straks eller senest inden for tre dage blev indberettet i OASM-systemet.

 

Pligten til at underrette Finanstilsynet påhviler den nærtstående til den ledende medarbejder. Denne pligt kan ikke uddelegeres. Finanstilsynet vurderer, at en for sen meddelelse pga. denne fejl ikke er en undskyldelig omstændighed.

 

Ledende medarbejderes og dennes nærtståendes pligt til at indberette transaktioner var tidligere reguleret i § 28 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., men er i dag omfattet af markedsmisbrugsforordningen.

Senest opdateret 13-12-2017