Fastsættelse af frist til opfyldelse af minimumskapitalkrav samt fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

14-08-2017

Finanstilsynets afgørelse af 11. august 2017.

Finanstilsynet har i forbindelse med en inspektion i J.A.K. Andelskasse Østervrå kunnet konstatere et behov for mernedskrivninger, værdiregulering af andelskassens egen ejendom, fejl i opgørelsen af kapitalgrundlaget, samt en større hidtil ikke medtaget skyldig post. Sammen med andelskassens driftsunderskud siden 31. marts 2017 medfører det en betydelig reduktion i andelskassens kapitalgrundlag. Andelskassen opfylder derfor ikke sit minimumskapitalkrav, og Finanstilsynet har derfor fastsat en frist til opfyldelse af minimumskapitalkrav samt fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger.

Læs hele afgørelsen.

Læs hele fristforlængelsen.

Finanstilsynet har sat en frist til J.A.K. Andelskasse Østervrå til at øge kapitalen. Det skyldes, at andelskassen som følge af mernedskrivninger, værdiregulering af andelskassens egen ejendom, fejl i opgørelsen af kapitalgrundlaget, samt en større hidtil ikke medtaget skyldig post ikke opfylder lovens kapitalkrav. Da andelskassen har præsenteret et tilsagn om kapitaltilførsel, har Finanstilsynet forlænget den fastsatte frist til J.A.K. Andelskasse Østervrå til at øge kapitalen til den 20. august 2017 kl. 16:00, så der kan gennemføres en ekstraordinær generalforsamling, og kapitaltilførslen kan gennemføres.

Senest opdateret 14-08-2017