Redegørelse om påbud til Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

25-04-2017

 

Indledning

Finanstilsynet har som led i en tværgående undersøgelse af pengeinstitutters etablering af nye filialer konstateret, at Sparekassen Sjælland-Fyns kreditpolitik ikke lever op til kravene i ledelsesbekendtgørelsen.  

 

Sammenfatning

Pengeinstitutters kreditpolitik skal indeholde principper for den ønskede risikoprofil for kunderne, eksempelvis hvad der karakteriserer en person eller virksomhed, instituttet ønsker eller ikke ønsker som ny kunde. Det er Finanstilsynets vurdering, at sparekassens kreditpolitik ikke lever op til kravene i ledelsesbekendtgørelsen på dette punkt.

 

Finanstilsynet har derfor givet Sparekassen Sjælland-Fyn A/S et påbud om, at sparekassen i sin kreditpolitik i tilstrækkelig grad skal præcisere den ønskede risikoprofil for kunderne.

 

Senest opdateret 25-04-2017