Redegørelse om påbud til Lån og Spar Bank A/S

25-04-2017

 

Indledning

Finanstilsynet har som led i en tværgående undersøgelse af pengeinstitutters etablering af nye filialer konstateret, at Lån og Spar Banks kreditpolitik ikke lever op til kravene i ledelsesbekendtgørelsen.

 

Sammenfatning

Pengeinstitutters kreditpolitik skal indeholde principper for den ønskede risikoprofil for kunderne, eksempelvis hvad der karakteriserer en person eller virksomhed, instituttet ønsker eller ikke ønsker som ny kunde. Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens kreditpolitik ikke lever op til kravene i ledelsesbekendtgørelsen på dette punkt i forhold til bankens svenske kunder.

Finanstilsynet har derfor givet Lån og Spar Bank A/S et påbud om, at banken i sin kreditpolitik i tilstrækkelig grad skal præcisere den ønskede risikoprofil for kunderne på det svenske marked.

 

Senest opdateret 25-04-2017