Redegørelse om inspektion i Hvide Sande Gensidige Skibsforsikringsforening

26-09-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i juni 2012 på inspektion i Hvide Sande Gensidige Skibsforsikringsforening.

På inspektionen blev alle selskabets væsentlige områder gennemgået herunder

  • Forretningsmodellen
  • Bestyrelsens arbejde, herunder årshjulet
  • Forsikringsmæssige hensættelser og registrerede aktiver
  • Investeringsområdet og kapitalberedskabet

2. Sammenfatning og risikovurdering

Hvide Sande Gensidige Skibsforsikringsforening har en enkel forretningsmodel, der består i at tegne kaskoforsikring og ansvarsforsikring for medlemmernes fiskefartøjer.

Bortset fra bogholderi og regnskabsaflæggelse er det bestyrelsen, der træffer og gennemfører alle beslutninger. Finanstilsynet gav selskabet påbud om, at bestyrelsen også skal behandle de aktiviteter, som fremgår af det såkaldte årshjul udsendt af Finanstilsynet, der beskriver bestyrelsens opgaver gennem året.

Finanstilsynet har endvidere givet selskabet påbud om, at foretage en tættere overvågning og løbende ajourføring af de registrerede aktiver, som dækker de forsikringsmæssige hensættelser.

Da selskabet tegner ansvarsforsikring vil det blive omfattet af de kommende Solvens II regler. Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabet ikke er Solvens II parat, og Finanstilsynet har derfor bedt selskabets bestyrelse om at genoverveje den fremadrettede tegning af ansvarsforsikringer.

Endeligt har selskabet fået påbud om at gøre kapitalnødplanen operationel.

Selskabets basiskapital er ultimo 1. kvartal 2012 opgjort til 31,7 mio. kr., og solvenskravet til 26,5 mio. kr., svarende til en solvensgrad på 1,2.

 

Senest opdateret 26-09-2012