Redegørelse om inspektion i Dansk Fartøjsforsikring A/S

26-09-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i juni 2012 på inspektion i Dansk fartøjsforsikring A/S.

Inspektionen var en undersøgelse med fokus på følgende områder:

  • Selskabets forretningsmodel
  • Bestyrelsens arbejde
  • Forsikringsmæssige hensættelser og registrerede aktiver
  • Investeringsområdet og kapitalberedskab

2. Sammenfatning og risikovurdering

Dansk Fartøjsforsikring har en enkelt forretningsmodel, der består i at tegne kasko og ansvar på skibe og lystbåde.

Præmieindtægterne er halveret siden 2006, og selskabet har derfor overvejelser om at udvide forretningsområdet. Selskabets solvensoverdækning er begrænset, og under de nuværende omkostningsforhold afhængigt af et positivt investeringsafkast. Derfor understregede Finanstilsynet risikoen ved selskabets vækststrategi.

Finanstilsynet har endvidere givet selskabet påbud om, at foretage en tættere overvågning og løbende ajourføring af de registrerede aktiver, som dækker de forsikringsmæssige hensættelser.

Endeligt har selskabet fået påbud om at gøre kapitalnødplanen operationel.

Selskabets basiskapital er ultimo 1. kvartal 2012 opgjort til 39,6 mio. kr., og solvenskravet til 26,2 mio. kr., svarende til en solvensgrad på 1,5.

 

Senest opdateret 26-09-2012