Redegørelse om påtale til Broager Sparekasse for at udelade væsentlige dele af Finanstilsynets redegørelse ved offentliggørelse

10-09-2012

 

Indledning

Finanstilsynet har givet Broager Sparekasse en påtale for at udelade væsentlige dele af Finanstilsynets redegørelse i forbindelse med offentliggørelsen i 2. kvartal 2012.

Sammenfatning

I forbindelse med regnskabskontrol af Broager Sparekasses årsrapport for 2010 påtalte Finanstilsynet, at årsrapporten indeholdt fejl. Finanstilsynet fremsendte en redegørelse om påtalen til sparekassen, som sparekassen skulle offentliggøre på sin hjemmeside. Ved offentliggørelsen udelod Broager Sparekasse væsentlige dele af redegørelsen.

Offentliggørelse af Finanstilsynets redegørelser

Finansielle virksomheder skal offentliggøre en redegørelse udarbejdet af Finanstilsynet, som indeholder de påbud, påtaler og risikooplysninger, som efter Finanstilsynets vurdering er af betydning for virksomhedens kunder, indskydere eller øvrige kreditorer.

I begyndelsen af maj 2012 påtalte Finanstilsynet, at Broager Sparekasses årsrapport for 2010 ikke indeholdt tilstrækkelige oplysninger om bl.a. sparekassens kreditrisici. Broager Sparekasse modtog i denne forbindelse Finanstilsynets redegørelse om påtalen samt et brev, hvoraf det fremgik, at sparekassen skulle offentliggøre redegørelsen på sin hjemmeside og meddele Finanstilsynet det, når den var offentliggjort. Redegørelsen blev fremsendt til sparekassen i papirform med henblik på indscanning og offentliggørelse.

Finanstilsynet kontrollerede efterfølgende, om Broager Sparekasse havde offentliggjort redegørelsen på sparekassens hjemmeside. Finanstilsynet konstaterede, at sparekassen havde undladt at offentliggøre væsentlige dele af redegørelsen.

De udeladte afsnit svarede til cirka en tredjedel af redegørelsen og omfattede bl.a. citater fra årsrapporten, som tydeligt viste, at oplysningerne i årsrapporten om kreditrisici var meget svage, en vurdering af hvilke oplysninger om kreditrisici, sparekassen som minimum skulle have givet i årsrapporten, samt en konstatering af, at årsrapportens oplysninger om andre finansielle risici ligeledes var utilstrækkelige. Finanstilsynet vurderer, at sparekassen havde undladt at offentliggøre de mest følsomme oplysninger i redegørelsen.

Det offentliggjorte fremstod, som om det var det oprindelige fuldstændige dokument og var på Finanstilsynets brevpapir.

Samme dag, som den delvise offentliggørelse blev konstateret, kontaktede Finanstilsynet sparekassen om forholdet pr. telefon. Sparekassen tilkendegav, at man ikke havde været klar over, at det var hele den fremsendte redegørelse, der skulle offentliggøres.
 
Sparekassen har efterfølgende bragt forholdet i orden ved at erstatte den delvise redegørelse med en fuldstændig på sparekassens hjemmeside.

Broager Sparekasse har som følge af dette forløb fået en påtale for at have udeladt væsentlige dele af Finanstilsynets redegørelse ved offentliggørelse.

 

 

 

Senest opdateret 10-09-2012