Redegørelse om inspektion i Aros Forsikring G/S

28-09-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i august 2012 på inspektion i Aros Forsikring G/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Aros Forsikring tegner kun forsikringer til private husholdninger, primært i det lokalgeografiske område. Selskabets strategi er at være landsdækkende med forankring i det midtjyske.
Finanstilsynets konklusion er, at bestyrelsen og direktionen har indsigt i deres områder og deltager aktiv i virksomhedens drift. Finanstilsynet forventer fremadrettet at bestyrelse og direktion fortsat har fokus på lønsomhed og kapitalplanlægning samt på Solvens II-paratheden.
Aros Forsikring G/S har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 30. juni 2012 til 67,8 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) pr. 30. juni 2012 udgør 143,9 mio. kr., således at selskabet overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på 112 %.

 

 

Senest opdateret 28-09-2012