Redegørelse om inspektion i Nordoya Sparikassi

01-10-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i maj 2012 på inspektion i Nordoya Sparikassi.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse af sparekassens kreditområde, ledelsens arbejde, sparekassens solvensbehov og likviditet. Finanstilsynet var sidst på undersøgelse i sparekassen i august 2011.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen har en traditionel forretningsmodel koncentreret om udlån og indlån og afgrænset til traditionelle produkter på kredit- og markedsrisikoområdet. Sparekassens udlån er koncentreret omkring den nordøstlige del af Færøerne samt Torshavn. Sparekassens udlån til private udgør 64 pct. af de samlede udlån, hvilket er højere end gennemsnittet for mindre pengeinstitutter, som er på 44 pct. Ingen brancher  udgør mere end 13 pct. af sparekassens samlede udlån. Sparekassen har en høj andel af store engagementer, det vil sige udlånsengagementer, der hver især udgør mere end 10 procent af sparekassens basiskapital. Store engagementer udgør i Nordoya Sparikassi 90,6 pct. af basiskapitalen, hvilket er højere end gennemsnittet for mindre pengeinstitutter, som er på 25,3 pct.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen sparekassens  33 største udlånsengagementer svarende til ca. 29 pct. af de samlede udlån samt en stikprøve på 90 engagementer i intervallet 0,5 mio. kr. – 5 mio.kr. Derudover blev samtlige engagementer med sparekassens direktion og bestyrelse gennemgået.

Der er objektive indikationer for værdiforringelse på 8 ud af de 33 største engagementer. Finanstilsynet vurderede, at sparekassen skulle foretage yderligere nedskrivninger på ca. 4,5 mio.kr.

Boniteten af sparekassens større engagementer er fortsat ringere end sammenlignelige institutter, men er forbedret siden sidste undersøgelse. Sparekassen skal løbende orientere Finanstilsynet om status for en række engagementer.

Sparekassen fik enkelte påbud på kreditområdet.
 
Finanstilsynet gennemgik ved undersøgelsen sparekassens likviditet. Sparekassen har siden sidste undersøgelse mindsket indlånsunderskuddet, således at der nu næsten er balance mellem indlån og udlån. Sparekassen har igangsat forskellige tiltag, der skal forbedre likviditeten, herunder at opnå indlånsoverskud. Sparekassen har indfriet den individuelle statsgaranti i august 2012.

Sparekassen havde ultimo marts 2012 opgjort solvensbehovet til 11,3 pct. På baggrund af undersøgelsens resultater vurderer Finanstilsynet, at dette solvensbehov er tilstrækkeligt. Den faktiske solvens udgjorde 16,4 pct. imod 16,1 pct. ved undersøgelsen i august 2011.

 

Senest opdateret 01-10-2012