Redegørelse for inspektion i Dansk Jagtforsikring A/S

04-10-2012

1. Indledning 

Finanstilsynet var i maj 2012 på inspektion hos Dansk Jagtforsikring A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Finanstilsynet gennemgik på inspektionen bl.a. selskabets ledelse og organisation, forsikringsforretning, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og selskabets revision.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Dansk Jagtforsikring A/S tegner lovpligtig ansvarsforsikring til danske jægere. Miljøministeriet er den eneste forsikringstager og varetager opkrævning af præmie hos de danske jægere.

Finanstilsynet har påbudt bestyrelsen at indsende opdaterede retningslinjer for direktionens investeringsaktiviteter. Retningslinjerne skal dels indeholde kontrollerbare rammer for investeringerne og dels fastlægge krav til rapporteringen til bestyrelsen. Derudover blev selskabet påbudt at indsende opdaterede retningslinjer for reassurance, og at udarbejde outsourcingaftaler i overensstemmelse med lovgivningen.

Finanstilsynet har endvidere påbudt selskabet at sikre, at bestyrelsesprotokollen fremover afspejler de førte drøftelser.

Dansk Jagtforsikring A/S har opgjort det individuelle solvensbehov ultimo marts 2012 til 10,6 mio. kr. Basiskapitalen udgør på samme tidspunkt 31,7 mio. kr., hvilket medfører en overdækning på 200 %.


 

Senest opdateret 04-10-2012