Redegørelse om inspektion i Søby-Skader- Halling Spare- og Laanekasse

14-03-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i november - december 2011 på inspektion i Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle sparekassens væsentligste områder blev gennemgået med størst vægt lagt på de områder, der efter Finanstilsynets opfattelse udgør de største risici for sparekassen.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel består hovedsageligt i at betjene kunder i lokalområdet med traditionelle ud- og indlånsprodukter.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen sparekassens 56 største engagementer samt alle engagementer med direktion og bestyrelse, svarende til 60 pct. af de samlede udlån.

Sparekassens udlån til erhverv udgør 53,9 pct. af det samlede udlån, hvilket er mere end i sammenlignelige institutter (gruppe 4).  Den største erhvervskoncentration er landbrug, som udgør 13,3 pct. af den samlede udlånsmasse, hvilket også ligger over gennemsnittet for små institutter.

Finanstilsynet vurderede ved engagementsgennemgangen, at der var behov for yderligere nedskrivninger på de gennemgåede engagementer på i alt ca. 2,1 mio. kr.

Sparekassen har et minimumskapitalkrav på godt 27 mio. kr., hvilket opgjort pr. 30, september 2011 svarer til et solvensbehov på 20 pct. Finanstilsynet finder på baggrund af undersøgelsen at dette solvensbehov er tilstrækkeligt i forhold til sparekassens risici.

Den faktiske solvens er ultimo september 2011 opgjort til 25,1 pct.

Sparekassen har et stort indlånsoverskud og stor likviditetsoverdækning.

Finanstilsynet gav i forbindelse med undersøgelsen Sparekassen et påbud om at følge sin forretningsgang for opgørelse af sikkerheder og nedskrivninger. Derudover fik sparekassen en række påbud og påtaler af administrativ karakter.

 

Senest opdateret 14-03-2012