Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

08-03-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i november 2011 på inspektion i Investeringsforeningen Lån & Spar Invest.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, og blev gennemført med henblik på at undersøge, om investeringsforeningen drives i overensstemmelse med lovgivningens krav. 

2. Sammenfatning

Det er Finanstilsynets vurdering, at investeringsforeningens drift sker i overensstemmelse med lovgivningen.

I forbindelse med undersøgelsen blev det afdækket, at en afdeling havde investeret i et selskab, som Finanstilsynet vurderer, er et investeringsinstitut uden, at dette er muligt efter afdelingens  investeringsinstruks.

Finanstilsynet har derfor påbudt Investeringsforeningen Lån & Spar Invest, enten at afvikle investeringen i det pågældende selskab, eller alternativt at sikre, at afdelingens investeringsinstruks giver mulighed for at investere i investeringsinstitutter. 

Herudover gav Finanstilsynet et antal påbud og en påtale, som alle var af mindre væsentlig karakter.

Senest opdateret 08-03-2012