Redegørelse om inspektion i Himmerland Forsikring G/S

30-03-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i november 2011 og januar 2012 på inspektion i Himmerland Forsikring G/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Himmerland Forsikring G/S er moderselskab til Concordia Forsikring A/S samt Himmerland Salg & Service A/S. Den typiske målgruppe er små og mellemstore virksomheder samt private i de nord- og midtjyske regioner.

Forretningsmodellen er karakteriseret ved, at koncernen tegner skadesforsikringsprodukter indenfor alle almindelige brancher (motor, landbrug, landbolig, erhverv, parcelhus, familie og ulykke). Arbejdsskadeforsikring tegnes for Nærsikring A/S.

Finanstilsynets konklusion er, koncernen har et godt og solidt økonomisk fundament, og at bestyrelsen, direktionen og ledende medarbejdere har indsigt i deres område og deltager aktiv i virksomhedens drift. Finanstilsynet forventer fremadrettet at ledelsen fortsat fokuserer på risikostyring og kapital samt på Solvens II-paratheden.

Himmerland Forsikring G/S har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 30. september 2011 til 102,1 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) pr. 30. september 2011 var 432,3 mio. kr., således at selskabet har en solvensdækning på 4,23.

 

Senest opdateret 30-03-2012