Lov om værdipapirhandel m.v. § 33, stk. 2 – Administrativt bødeforelæg – BRFkredit Bank A/S

29-03-2012

Finanstilsynet afgørelse af 19. marts 2012. Sagen har været forelagt Fondsrådet.

BRFkredit Bank har den 26. marts 2012 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 10.000 kr. for overtrædelse af lov om værdipapirhandel m.v. § 33, stk. 2, jf. § 93, stk. 1, ved i perioden fra 2. december 2010 til 6. april 2011 ikke at have indberettet 13 transaktioner i værdipapirer til Finanstilsynet.

Der er ved bødestørrelsens fastsættelse lagt vægt på anklagemyndighedens praksis på området samt særlige forhold vedrørende den konkrete sag.

Senest opdateret 29-03-2012