Redegørelse om inspektion i PFA Portefølje Administration A/S

21-06-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i november 2011 på inspektion i PFA Portefølje Administration A/S, der er ejet af PFA Pension forsikringsaktieselskab.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor investeringsforvaltningsselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Der blev lagt størst vægt på de områder, der har størst risiko. På inspektionen var der derfor især fokus på bestyrelsen og direktionens sammensætning og arbejde, interessekonflikter samt de organisatoriske krav til at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab.

2. Sammenfatning

PFA Portefølje Administration A/S, der er 100 pct. ejet af PFA Pension forsikringsaktieselskab, fik tilladelse i maj 2010. Selskabets virksomhed består i at administrere PFA Professionel Forening, der alene har professionelle investorer.

Selskabets basiskapital, solvensprocent, indtjening og risikostyring gav ikke anledning til bemærkninger.

Finanstilsynet gav selskabet en enkelt påtale og ét påbud om, at bestyrelsen for PFA Portefølje Administration A/S i den skriftlige politik vedrørende interessekonflikter skal vurdere, om der er interessekonflikter i forhold til bestyrelsen eller dens medlemmer og de opgaver, de skal udføre, samt i bekræftende fald træffe beslutning om, hvordan bestyrelsen vil imødegå interessekonflikterne. 

Senest opdateret 21-06-2012