Redegørelse om inspektion i Skagen Skibsforsikring G/F

04-07-2012

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2012 på inspektion i Skagen Skibsforsikring G/F.

På inspektionen blev alle selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Skagen Skibsforsikring G/F er et lille selskab. Selskabet har en enkel forretningsmodel, der består i at tegne kaskoforsikring for medlemmernes fiskerfartøjer. Da selskabet ikke længere tegner ansvarsforsikring, bliver selskabet ikke omfattet af det kommende Solvens II-regelsæt. Bestyrelsen træffer beslutning om alle væsentlige aktiviteter på bestyrelsesmøderne.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet har på inspektionen blandt andet gennemgået selskabets forretningsmodel, kapitaltilstrækkelighed, virksomhedsledelse herunder bestyrelsens ansvar og beslutningsdygtighed, retningslinjer og krav til rapportering, outsourcing samt den daglige ledelse.

Minimumskapitalkravet for Skagens Skibsforsikring G/F er 1.688 t.kr. Skagen Skibsforsikring G/F har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 1 kvartal 2012 ligeledes til 1.688 t. kr. Basiskapitalen udgør 5.189 pr. 1 kvartal 2012, hvilket medfører at selskabet har en overdækning på 211 %.

Finanstilsynet har bl.a. påbudt bestyrelsen at de mindst en gang årligt skal foretage en selvevaluering samt beslutte en kapitalplan for selskabet. Derudover, at der skal indgås en skriftlig aftale vedr. outsourcing af de administrative opgaver, herunder indberetninger til Finanstilsynet, og at bestyrelsen skal kontrollere, at kvaliteten i leverancerne er i orden.

Senest opdateret 04-07-2012