Redegørelse om inspektion i Fiskefartøjsforsikringen ”Læsø”, Gensidigt Selskab

11-07-2012

Indledning

Finanstilsynet var i april og maj 2012 på inspektion i Fiskefartøjsforsikringen ”Læsø”, Gensidigt Selskab.

På inspektionen blev alle selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Fiskefartøjsforsikringen ”Læsø”, Gensidigt Selskab er et lille selskab. Selskabet har en enkel forretningsmodel, der består i at tegne kaskoforsikring for medlemmernes fiskerfartøjer. Da selskabet ikke længere tegner ansvarsforsikring, bliver selskabet ikke omfattet af Solvens II-regelsættet. Bestyrelsen træffer beslutning om alle væsentlige aktiviteter på bestyrelsesmøderne.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet har på inspektionen blandt andet gennemgået selskabets forretningsmodel, kapitaltilstrækkelighed, virksomhedsledelse herunder bestyrelsens ansvar og beslutningsdygtighed, retningslinjer og krav til rapportering, outsourcing samt den daglige ledelse.

Fiskefartøjsforsikringen ”Læsø”, Gensidigt Selskabs forretningsmodel består i at tegne kaskoforsikringer på fiskerbåde.

Fiskefartøjsforsikringen ”Læsø”, Gensidigt Selskab har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 4 kvartal 2011 til 1.688 t. kr.. Basiskapitalen udgør 6.298 pr. 4 kvartal 2011, hvilket medfører at selskabet har en pæn overdækning.

Finanstilsynet har bl.a. påbudt bestyrelsen at forelægge dokumentation for dens involvering i og opgørelse af det individuelle solvensbehov. Ligeledes skal bestyrelsen mindst en gang årligt foretage en selvevaluering samt opgøre en kapitalplan for selskabet. Derudover skal der indgås en skriftlig aftale vedr. outsourcing af de administrative opgaver, herunder indberetninger til Finanstilsynet. Bestyrelsen skal desuden kontrollere, at kvaliteten i leverancerne er i orden.

Senest opdateret 11-07-2012