Redegørelse om inspektion i Sydbank A/S

01-02-2012

 

Indledning

Finanstilsynet har i november 2011 været på inspektion i Sydbank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor bankens markedsrisikoområde blev gennemgået.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens markedsrisici samt bankens styring heraf. Inspektionen omfattede organisationen, opgaver, retningslinjer og beføjelser, kontroller samt rapportering på markedsrisikoområdet. Derudover blev bankens kapitalforvaltning og compliancefunktion for så vidt angår værdipapirhandelsområdet gennemgået. Endvidere blev bankens arbejde med operationel risiko gennemgået.

Sammenfatning og risikovurdering

Den af bestyrelsen fastsatte risikoprofil på markedsrisikoområdet er lav.

Bankens markedsrisici opstår hovedsagligt som følge af kundehandler, men banken har dog mulighed for at påtage sig renterisici ved placering af bankens egenbeholdning.

Finanstilsynets gennemgang gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger.

 

Senest opdateret 01-02-2012