Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S

22-02-2012

 

Indledning

Finanstilsynet har i september 2011 været på inspektion i Jyske Bank A/S. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor bankens markedsrisikoområde blev gennemgået.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens markedsrisici samt bankens styring heraf. Inspektionen omfattede organisationen, opgaver, retningslinjer og beføjelser, kontroller samt rapportering på markedsrisikoområdet. Derudover blev bankens compliancefunktion for så vidt angår værdipapirhandelsområdet gennemgået. Endvidere blev bankens arbejde med operationel risiko gennemgået.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens risikoprofil på markedsrisikoområdet skal understøtte de kundedrevne handler i banken, men giver også mulighed for at tage positioner i egenbeholdningen inden for de rammer, der er fastsat af bestyrelsen. Det er bankens hensigt, at positionerne i egenbeholdningen skal bidrage til at stabilisere koncernens samlede indtjening, ligesom der i egenbeholdningen skal kunne tages positioner for at udnytte afkastmulighederne på de finansielle markeder.

På inspektionen blev det konstateret, at banken aktivt tager positioner på de meget omskiftelige finansielle markeder, men også at banken følger risiciene på egenbeholdningen tæt.

Bankens væsentligste markedsrisici stammer fra renterisiko og dernæst i henholdsvis valuta og aktier.

Finanstilsynets gennemgang af markedsrisikoområdet gav ikke anledning til væsentlige bemærkninger. Banken fik dog en mindre risikooplysning i forhold til rapporteringen på complianceområdet. 

 

 

Senest opdateret 22-02-2012