Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S

22-02-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i september 2011 på inspektion i Jyske Bank A/S.

Inspektionen var en undersøgelse af bankens funktion som depotselskab for Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest.

Sammenfatning

Et depotselskab skal opbevare en investeringsforeningens og hedgeforenings aktiver, så foreningens ledelse ikke kan disponere over aktiverne uden depotselskabets medvirken. Et depotselskab har endvidere en række kontrolforpligtelser i relation til forvaltningen af en forenings formue. Disse pligter fremgår af lov om finansiel virksomhed og sikrer investorerne imod uberettigede tab.

Finanstilsynet gav banken påbud om at foretage forbedringer i bankens kontrol af foreningernes emission og indløsning af andele samt i bankens kurskontrol af foreningernes køb og salg af finansielle instrumenter.

Derudover fik banken påbud af administrativ karakter.

 

Senest opdateret 22-02-2012