Redegørelse om inspektion i Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri G/F

18-12-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i august 2012 på inspektion i Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri G/F.

Inspektionen var en undersøgelse med fokus på følgende områder:

  • Selskabets forretningsmodel
  • Bestyrelsens arbejde
  • Forsikringsmæssige hensættelser og registrerede aktiver
  • Investeringsområdet og kapitalberedskab

2. Sammenfatning og risikovurdering

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri G/F har en forretningsmodel, der består i alene at tegne arbejdsskadeforsikringer for erhvervsfiskere.

Præmieindtægterne er halveret siden 2008, og under de nuværende omkostningsforhold bliver selskabet mere afhængig af et positivt investeringsafkast. Selskabets forretningsmodel er under pres med en faldende præmieindtægt og et stigende omkostningsniveau, hvilket afstedkom en risikooplysning fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet gav selskabet påbud om, at politik og retningslinjer for investeringsaktiverne skal præciseres, ligesom selskabet har fået påbud om at gøre kapitalnødplanen operationel.

Selskabets basiskapital er ultimo 2. kvartal 2012 opgjort til 79,8 mio. kr., og kravet til basiskapitalens størrelse er 43,9 mio. kr., svarende til en solvensgrad på 1,8.

 

Senest opdateret 18-12-2012