Redegørelse om inspektion i Sygeforsikringen ”danmark” G/S

17-12-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i september og november 2012 på inspektion i Sygeforsikringen ”danmark” G/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Sygeforsikringen ”danmark” G/S’ forretningsmodel er enkel og karakteriseret ved, at selskabet har tilladelse til at yde medlemmerne erstatning i sygdoms- og ulykkestilfælde samt sikre dem begravelseshjælp. Centralt i selskabets forretningsmodel er en intensiv anvendelse af IT i kommunikationen med medlemmer og datafangsten direkte fra leverandører.

Selskabet har ca. 2,2 mio. medlemmer, der kan vælge mellem 4 typer medlemskab samt forskellige tilvalg.

Finanstilsynets konklusion er, koncernen har et godt og solidt økonomisk fundament, og at bestyrelsen, direktionen og ledende medarbejdere har indsigt i deres område. Finanstilsynet forventer fremadrettet at ledelsen fortsat fokuserer på risikostyring og kapital samt på Solvens II-paratheden.

Sygeforsikringen ”danmark” G/S har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 30. juni 2012 til 764,9 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) pr. 30. juni 2012 var 3759,5 mio. kr., således at selskabet har en overdækning i forhold til ISB på 392 %.

Senest opdateret 17-12-2012