Redegørelse for inspektion i Mølholm Forsikring A/S

10-12-2012

1. Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2012 på inspektion i Mølholm Forsikring A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets ledelse og organisation, forsikringsforretning, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og revision. 

2. Sammenfatning og vurdering

Mølholm Forsikring A/S tegner sundhedsforsikring med behandlingsgaranti. Produktet tilbydes som gruppeforsikring til danske virksomheders ansatte.

I forbindelse med inspektionen har Finanstilsynet fundet, at selskabet ikke har udarbejdet en tilstrækkelig kapitalplan og kapitalnødplan. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at udarbejde en kapitalplan og en kapitalnødplan i overensstemmelse med Solvensbekendtgørelsen.

Mølholm Forsikring A/S har pr. 3. kvartal 2012 opgjort det individuelle solvensbehov til 58 mio.kr. Basiskapitalen er opgjort til 112 mio.kr. hvilket medfører, at selskabets overdækning i forhold til solvensbehovet udgør 92 pct.

Selskabet bliver omfattet af det kommende Solvens II-regelsæt.

Senest opdateret 19-12-2012