Redegørelse om inspektion i ATP Alpha Fondsmæglerselskab A/S

21-12-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i november 2012 på inspektion i ATP Alpha Fondsmæglerselskab A/S.

På inspektionen blev fondsmæglerselskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og Finanstilsynet havde især fokus på bestyrelsen og direktionens arbejde samt opgørelsen af det individuelle solvensbehov.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Selskabet er ejet af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), og forretningsmodellen baserer sig på at yde investeringsrådgivning og udføre ordrer for en investeringsforening.

Finanstilsynet har ikke på de undersøgte områder konstateret nogen væsentlige overtrædelser af den finansielle lovgivning for fondsmæglerselskaber.

 

 

Senest opdateret 21-12-2012