Redegørelse om risikooplysning til Helgenæs Sparekasse – høj udlånsvækst

02-04-2012

 

1. Indledning

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Helgenæs Sparekasse konstateret, at Sparekassen i 2011 har haft en meget høj udlånsvækst.

2. Sammenfatning

Finanstilsynet har konstateret, at sparekassen i 2011 har haft en meget høj udlånsvækst. Sparekassen har overfor Finanstilsynet redegjort for, at udlånsvæksten primært er sket inden for forbrugslån til privatkunder, og at der er tale om en bevidst strategi. Udlånsvæksten fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011 var på 75 %. Det er Finanstilsynets erfaring, at en høj udlånsvækst ofte medfører forringet bonitet af de engagementer, som et institut påtager sig.

Finanstilsynet har på baggrund af den høje udlånsvækst givet sparekassen en risikooplysning om, at høj udlånsvækst ofte medfører forringet bonitet af de engagementer, som et institut påtager sig. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at den høje udlånsvækst indebærer en uforholdsmæssig stor risiko for Helgenæs Sparekasse.

 

 

Senest opdateret 02-04-2012