Redegørelse om inspektion i Gartnernes Forsikring G/S, Dansk Jordbrug

10-04-2012

 

Indledning

Finanstilsynet var i december 2011 på inspektion i Gartnernes Forsikring G/S, Dansk Jordbrug (GAF).

Inspektionen var en undersøgelse med fokus på følgende områder:

  • Selskabets forretningsmodel
  • Forsikringsmæssige hensættelser
  • Arbejdsskadeportefølje
  • Investeringsområdet

Sammenfatning og risikovurdering

GAF’s forretningsmodel er karakteriseret ved, at selskabet har et stort antal forsikringsbrancher og mange komplicerede produkter i forhold til selskabets størrelse. Modsat sammenlignelige selskaber har GAF ikke valgt at specialisere sig. Ligeledes har selskabet valgt at udvikle sine egne it-systemer frem for standardsystemer og gør ikke brug af outsourcing trods selskabets størrelse.

Præmieudviklingen har de seneste 5 år været lavere end prisudviklingen, og selskabets forretningsomfang er dermed faldende. For arbejdsskadeporteføljen er faldet særligt stort, hvilket giver udfordringer i forhold til den meget lange afviklingstid, der er på sådanne skader. Finanstilsynet har givet selskabet en risikooplysning om, at dets nuværende forretningsmodel indebærer en stor risiko, og bedt om en redegørelse for muligheden for at stoppe nytegningen af arbejdsskade eller afvikle bestanden. Tilsvarende er der givet en risikooplysning om risikoen ved selskabets afhængighed af egenudviklede it-systemer.

Det er Finanstilsynets vurdering, at selskabets samlede hensættelser er tilstrækkelige, men at der er behov for at styrke arbejdet med at fastlægge hensættelserne for de enkelte produkter.

Finanstilsynet har kunnet konstatere, at selskabets investeringer sker uden et fastlagt samlet risikomål. Selskabet har fået et påbud om at beslutte et samlet risikomål, og sikre en bedre rapportering til bestyrelsen. Derudover har Finanstilsynet givet selskabet en risikooplysning om behovet for løbende at vurdere sammenhængen mellem varigheden af forsikringsforpligtelserne og selskabets investeringer.

Endeligt har selskabet fået et påbud om at inddrage risikoen for mulige fremtidige Højesteretsdomme om arbejdsskadeerstatning i opgørelsen af selskabets individuelle solvensbehov.

Selskabet solvensoverdækning er ultimo 2011 på 32,2 mio. kr., svarende til en solvensgrad på 1,6.

 

Senest opdateret 10-04-2012