Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter – Politianmeldelser

19-04-2012

Finanstilsynets beslutninger af den 5. marts 2012 – 27.marts 2012.

Finanstilsynet har gennemført en screening af i alt 30 pengeinstitutters hjemmesider med henblik på at undersøge, om oplysningerne om blandt andet rentesatser og årlige omkostninger i procent (ÅOP) lever op til reglerne på området.

Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen politianmeldt følgende pengeinstitutter:

Dronninglund Sparekasse
Finanstilsynet har politianmeldt Dronninglund Sparekasse for at overtræde § 3, stk. 1, nr. 3 jf. § 2, stk. 1 i prisoplysningsbekendtgørelsen, ved ikke, under punktet ”Indlån”, at oplyse om den anførte rente var fast eller variabel.

Finanstilsynet har endvidere politianmeldt Dronninglund Sparekasse for at overtræde § 5, stk. 2, nr. 4 jf. § 2, stk. 1 i prisoplysningsbekendtgørelsen, ved ikke, under punktet ”Udlån”, at oplyse om den anførte rente, var fast eller variabel.

Faster Andelskasse
Finanstilsynet har politianmeldt Faster Andelskasse, da andelskassens markedsføring af ”Boliglån” var i strid med § 9, stk. 1, i prisoplysningsbekendtgørelsen. Oplysningerne om de årlige omkostninger i procent (ÅOP) blev ikke givet på en klar, tydelig og fremtrædende måde, idet oplysningerne ikke blev givet sammen med rentesatsen, men først når kunden klikkede på et link.

Flemløse Sparekasse
Finanstilsynet har politianmeldt Flemløse Sparekasse for at overtræde § 6, stk. 2, nr. 2, i prisoplysningsbekendtgørelsen, ved ikke, at oplyse et korrekt ÅOP på sin hjemmeside.

Folkesparekassen
Finanstilsynet har politianmeldt Folkesparekasse, da sparekassens markedsføring af ”Byg billigere og få råd” var i strid med § 9, stk. 1, i prisoplysningsbekendtgørelsen. Oplysningerne om de årlige omkostninger i procent (ÅOP) ikke blev givet på en klar, tydelig og fremtrædende måde, idet oplysningerne ikke blev givet sammen med rentesatsen, men først når kunden klikkede på et link.

Hunstrup-Østerild Sparekasse
Finanstilsynet har politianmeldt Hunstrup-Østerild Sparekasse for at overtræde §§ 3-7 jf. § 2, stk. 1 i prisoplysningsbekendtgørelsen, ved ikke, at give de i bestemmelserne anførte oplysninger på sparekassens hjemmeside.

Stadil Sparekasse
Finanstilsynet har politianmeldt Stadil Sparekasse for at overtræde § 5, stk. 1, nr. 6 jf. § 2, stk. 1, i prisoplysningsbekendtgørelsen, ved ikke, at oplyse om ÅOP ved sparekassens udlånsprodukter.

 

Senest opdateret 19-04-2012