Politianmeldelse, manglende oplysninger på hjemmeside - Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter §§ 3, 5 og 6 jf. 2, stk. 1

18-04-2012

Finanstilsynets beslutning af den 27. januar 2012. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Finanstilsynet har gennemført en screening af i alt 30 pengeinstitutters hjemmesider med henblik på at undersøge, om oplysningerne om blandt andet rentesatser og årlige omkostninger i procent (ÅOP) lever op til reglerne på området.

Tilsynet fandt, at Vokslev Sparekasse manglende en række lovpligtige oplysninger på sin hjemmeside, herunder om den anførte rente var fast eller variabel, fordele og begrænsninger ved sparekassens ind- og udlånsprodukter, standardforudsætninger og ÅOP.

Se pressemeddelelse

Senest opdateret 18-04-2012