Redegørelse om inspektion i Lundbeck Insurance A/S

28-09-2011

Indledning

Finanstilsynet var i juli 2011 på inspektion i Lundbeck Insurance A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning og risikovurdering

Lundbeck Insurance A/S er et captive for H. Lundbeck koncernen og anvendes som risikostyringsværktøj i denne. Forretningsmodellen er derfor karakteriseret ved, at Lundbeck Insurance A/S fungerer som genforsikringsselskab på dele af H. Lundbeck koncernens bygningsforsikringer, der indtegnes via et andet forsikringsselskab.

Denne konstellation gør, at sidstnævnte varetager alle opgaver i relation til præmieopkrævning og skadesbehandling. Derfor fik Lundbeck Insurance A/S i forbindelse med inspektion begrænset sin tilladelse til udelukkende at omfatte genforsikring, således at koncessionen afspejler selskabets faktiske virke.

Lundbeck Insurance A/S dækker ikke selv sine risici af i genforsikringsmarkedet, da selskabets hæftelse er opadtil begrænset af kontrakten med det direkte tegnende selskab.

Selskabets ledelse er sammensat af personer fra moderselskabet, der har kompetencer indenfor risikostyring. Finanstilsynet vurderer, at dette er hensigtsmæssigt i betragtning af selskabets altovervejende fokus på styring og begrænsning af koncernens risici.

Selskabet har opgjort det individuelle solvensbehov pr. 30. juni 2011 til 21,4 mio. kr., mens minimumskapitalkravet for Lundbeck Insurance A/S pr. 30. juni 2011 er 23,9 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) pr. 30. juni 2011 var 40,4 mio. kr., således at selskabet har en solvensgrad på 1,7.

Senest opdateret 28-09-2011